Lørdag d. 1/4 kl. 10-12 vil der i klubhuset være en Ambassadør for SejlSikkert til stede.

Program:

Omtale af de 5 sejlerråd
Kulde
Brug af vest og line
Nødudstyr
VHF kontra mobiltelefon
hjælp til egenkontrol af veste
demonstration af redningsflåde

Der serveres kaffe og rundstykker + hyggelig sejlersnak