Overskrift


 

Nyhedsbrev november 2016

– fra Horsens Erhvervshavn

En virksomhed på havnen: Guldager Energi har givet danskerne varmen i 70 år

De har leveret varme til danskerne igennem 70 år – de seneste 30 år med base på sydkajen. Guldager Energi på Grønlandsvej er en af de virksomheder, der er afhængig af beliggenheden på havnen, for det er her, tonsvis af træpiller fra møbelfabrikker i Estland bliver losset hvert eneste år. Og træpillerne er Guldager Energis klart største handelsvare.

-Vi leverer træpiller engros til især byggemarkeder over det meste af Jylland og Fyn; bl.a. gennem en aftale med Verdo i Randers. Vi pakker og palleterer dem selv, men udleverer også til private gennem web-salg, fortæller indehaver Palle Guldager, hvis far startede firmaet i 1946 – dengang med hestevogn. I dag er det stribevis af lastbiler, der sørger for at bringe varmen ud til kunderne.

Guldager Energi har seks ansatte og råder over flere store haller på tilsammen 5.000 m2 til træpillerne, der er af høj kvalitet. I en af hallerne står firmaets eget pakkeri, som kan fylde sække og paller i døgndrift, når kulden for alvor sætter ind. 10 paller i timen bliver det til, og netop i disse uger er der ekstra travlt. Næste skib ankommer i midten af december med endnu flere træpiller til danskernes varme og julehygge.

Når sæsonen med træpiller slutter omkring påske, begynder sæsonen for Guldager Energis anden store handelsvare:

-Fra påsken og til sommerferien sælger vi masser af træ- og barkflis til private, til anlægsgartnere og til kommuner. Salget eksploderer de første forårsdage og holder sig godt indtil sommerferien, og i slutningen af august begynder salget af træpiller så for alvor igen, forklarer Palle Guldager.

Tidligere har Guldager Energi solgt masser af ”sort” brændsel, f.eks. koks, men det er der reelt ikke et marked for længere på grund af den grønne omstilling.

-Afgifter m.m. påvirker altid folks adfærd, og vi er blandt de første, der mærker det. Når firmaet har eksisteret i 70 år, skyldes det ikke mindst, at vi altid har været hurtige til at omstille os efter kundernes ønsker – og det fortsætter vi med, siger Palle Guldager.

Formanden har ordet:
Samarbejde skal styrkes

Jeg har nu haft fornøjelsen at være formand for Horsens Erhvervshavn i ca. to måneder. Det har været meget spændende at sætte sig ind i havnens arbejdsgang og følge den positive udvikling mht. godsomsætningen på Havnen. Det er også glædeligt at se det store engagement, der er blandt havnens ansatte.
Der har været enkelte møder med havnens brugere/kunder – desværre endnu ikke så mange, som jeg havde forventet.  Men det bliver der rådet bod på snarest.
Er der blandt havnens brugere/kunder umiddelbart behov for et møde, deltager jeg gerne. Ring evt. 2019 6190, hvor jeg altid træffes.

Som bestyrelsesformand for havnen, uden direkte tilknytning til byrådet, er det ud over driften af havnen også meget vigtigt også at fokusere på bindingen mellem havn og byråd. Bestyrelsens medlemmer vil fremover bliver mere engageret som mit bindeled mellem havn og forvaltning for derved at forstærke den gode kontakt, som havnedirektøren allerede har til forvaltningen.
Jeg ser frem til det fortsatte arbejde med stor fornøjelse, og håber fremadrettet at kunne gøre en forskel for Horsens Havn.

Sejlrenden forventes
uddybet efter nytår

Sejlrenden i Horsens Fjord bliver uddybet kort efter nytår. Arbejdet med at fjerne sediment fra havnens adgangsvej går i gang umiddelbart efter årsskiftet, og det overskydende sediment skal sejles til et klapningsområde ved Nordfyn. Derudover vil noget af sedimentet, hvis det har den rigtige beskaffenhed, blive anvendt til at beskytte nogle undersøiske stenalder-udgravninger.

Her afventer havnen den endelige tilladelse til klapning – denne tilladelse er lige på trapperne.
Entreprisen kommer i udbud, så snart havnen har fået tilladelsen. Derfor er det endnu ikke afgjort, hvilket firma, der får opgaven. Den beslutning forventes truffet i løbet af december.

Sejlrendens dybde skal fremover være 6,9 meter. Vi forventer, at opgaven med at rense sejlrenden op vil vare to-tre måneder.

Kaj 2-arbejder forløber
som planlagt

Renoveringen af Kaj 2 – mellem Hornsyld Købmandsgård og havnens inderste hjørne – er i fuld gang og skrider planmæssigt frem.

Munck Gruppen, der har haft den samlede entreprise på flere kaj-renoveringer i løbet af året, har repareret den slidte kaj, bl.a. med en ny spuns.

Undervejs har brugerne af kajen – primært Hornsyld Købmandsgård – været løbende informeret om arbejdet, og har således været inviteret med til alle byggemøder. Denne tætte og gode dialog har været med til at sikre en god proces, hvor alle parter har været inddraget.

Selve renoveringen af kajen forventes afsluttet medio marts. Asfaltarbejdet på selve kajen vil blive gjort færdigt til foråret, når temperaturerne tillader det.