Følg linket for at se hvornår og hvor der sejles kapsejlads med ca. 40 både

Steffen

Orientering til naboklubber om DOCR