Find referatet af generalforsamlingen d. 30/3-2017 under fanebladet: Referat