Hrs. Sejlklub har gennem en længere periode været i ”kamp” med Hrs. Kommune i.f.m. den nye havneplan. En kamp, som primært har handlet om P-pladser og arealer til brug ved div. stævner og konkurrencer.

Vi har i Horsens Bådeklub (HBH) og Horsens Motorbådsklub (HMK) ikke blandet os i den diskussion – efter aftale med Hrs. Sejlklub – men bakker fuldstændig op m.h.t. klubbens synspunkter desangående.

Nu er afgørelsen så tilsyneladende truffet – det er vel kun en formsag at få sagen igennem på byrådsmødet tirsdag den 13. dec. Vi kan i afgørelsen se, at der også har været andre interesser på spil, som vi desværre ikke har været orienteret om, f.eks. bevarelsen af ”de røde huse” ved den nuværende vinteropbevaringsplads til mindst 2025.

Iflg. Hrs. Folkeblad den 8. dec. var det Dan Ingemann Jensen fra LA, der fik dette ønske igennem. Det er naturligvis yderst interessant, hvorfor D.I.J. ønskede netop dette. Med mindre han selv har en båd stående i et af husene!  Og det vil bestemt ikke hjælpe sejlklubben m.h.t. mere plads.

Men dette betyder automatisk, at nu er også andre interesser kommet i spil, herunder ikke mindst anlæggelse af en ny servicekaj som afløsning for den eksisterende.

HBH og HMK har lige nu meget svært ved at se det fornuftige i at anlægge en ny servicekaj på ”Nordkajen” – med de omfattende udgifter, der måtte være forbundet hermed – når det jo reelt er besluttet, at alle lystbåde i Hrs. Lystbådehavn for fremtiden skal flyttes til Endelavevej i vinterhalv-året. Hvorfor vælger man så ikke at bruge pengene på den servicekaj, som ganske naturligt skal anlægges her? Vi tror ikke, der er brug for 2 af slagsen, og vi nægter at tro på, at servicekajen på ”Nordhavnen” laves a.h.t. de få både, der nu får lov til at stå i den røde bygning til 2025!

Generelt er vi meget enige i den opfattelse af, at man med den skitserede/vedtagne plan ødelægger en mangeårig kultur og et mangeårigt miljø på Hrs. Lystbådehavn.

Vi opfordrer hermed byrådet til at tænke sig rigtig grundigt om.

Det kan nås endnu!

 

Hans Clausen, fmd. f. Horsens Motorbådsklub

Steen Lauridsen, form. F. Horsens Bådeklub