Læs alle indsigelser i forbindelse med vedtagelsen af masterplanen for Nordhavnen.

Læs også Horsens kommunes svar på indsigelserne.