Afholdte arrangementer

DSC_0273 [640×480]
DSC_0284 [640×480]
DSC_0287 [640×480]
DSC_0283 [640×480]
DSC_0288 [640×480]
DSC_0292 [640×480]
DSC_0293 [640×480]

Kalender

 

D. 23/2 Besøg hos Horsens Brand- og Redning

Se hele kalenderen

Seneste Nyt

Tømning af køleskab og fryser

Der skal være mange mennesker i klubhuset i weekenden. DERFOR skal både køleskab og den lille fryser tømmes inden fredag kl. 12.

Indsigelse fra 4 klubber – klik HER for at læse hele indlægget

Følg nedenstående link, for at læse indsigelse: Vedr. Lokalplan 2016 – 1: Rammelokalplan, Nordhavnen i Horsens Læs indsigelsen her  Horsens Motorbådsklub Horsens Fiskerihavnsforening Horsens Lystbådehavns Bådelaug Horsens Bådeklub

OPFORDRING

Som I sikkert allerede ved, er lokalplanen for Nordhavnen nu sendt i høring, og den ligger på Kommunens hjemmeside. Høringsfasen strækker sig til den 14. februar 2017. Evt. indsigelser skal sendes til planogby@horsens.dk , og det skal være tydeligt, at de drejer sig om lokalplan 2016 – 1: Rammelokalplan Nordhavnen i Horsens. Såfremt I har…

Lokalplanforslag for Nordhavnen sendes i høring

Indlæg skrevet af Bjarne Hansen HSH Byrådet i Horsens behandlede tirsdag aften 13.12.2016 forslaget til den nye rammelokalplan, og efter en ganske lang debat endte det med, at Byrådet vedtog lokalplanforslaget, som nu skal i 8 ugers offentlig høring inden, det kan vedtages som en endelig lokalplan. Dejligt at så mange(over 100) med tilknytning til…

Lokalplanforslaget vedr. Nordhavnen (del 2)

Som det tidligere er beskrevet, har HBH og HMK ikke været involveret i i diskussionerne vedr. p-pladser og frie arealer til div. stævner og konkurrencer. Det har vi helt overladt til Sejlklubben. Hvad de indtil nu – hvor planen er sendt ud til høring – har opnået og synes, kan læses andetsteds her på hjemmesiden.…

Vedr. Havneplanerne (Nordhavnen/Lystbådehavnen)

Hrs. Sejlklub har gennem en længere periode været i ”kamp” med Hrs. Kommune i.f.m. den nye havneplan. En kamp, som primært har handlet om P-pladser og arealer til brug ved div. stævner og konkurrencer. Vi har i Horsens Bådeklub (HBH) og Horsens Motorbådsklub (HMK) ikke blandet os i den diskussion – efter aftale med Hrs.…

FORMANDEN UDTALER……:

På hjemmesiden kan du læse brevet fra Bjarne Hansen (HSH) om den verserende sag mellem dem og Horsens Kommune. En sag, som vi har været vidende om men ikke været blandet ind i, da den overordnet handlede om p-pladser til primært deltagere i de forskellige stævner, som klubben arrangerer. Jeg bad Bjarne sende os en…

Rammeplan for Nordhavnen

MISSIONEN MISLYKKEDES ! Sagen kort: Horsens Kommune har netop sendt et lokalplanforslag i politisk behandling. Lokalplanen fortrænger sejlerne og sejlermiljøet til fordel for boligbyggeri, og om få år vil vi kun have minderne om de store jollestævner, sejlernes klargøring af både mm tilbage. HSH har forgæves forsøgt, at påvirke kommunen, men alle erfaringer og synspunkter…

Farvandsefterretning – Århus

Her lige en efterretning, som jeg faldt over, som nogle kunne have interesse i at få deres søkort rettet efter.

Direkte link til rammeplanen for Nordhavnen

punkt_2_bilag_5_forslag__20161124_lp_20161_rammelokalplan_n  

Nyhedsarkiv