Er Horsens Bådeklub noget for dig og din familie?

Udfyld indmeldelse HBH 24

og send til stejac52@gmail.com  for at søge om medlemsskab af HBH.


Alle bådpladslejere i Horsens Lystbådehavn skal ifølge regulativ være medlem af en af de til havnen knyttede klubber, og dokumentation herfor skal forelægges havnefogeden, inden bådpladsen kan tildeles. Anmodning om bådplads sker ved henvendelse til:

Havnefoged: Søren Lykke SørensenBaadeklub_19
E-mail: slys@horsens.dk
Tlf. 20 80 13 38
Nordøstpassagen 21
8700 Horsens

Ved anmodning om bådplads får man udleveret en info-skrivelse, som kort beskriver klubberne på havnen, således at nye pladsansøgere har mulighed for at vurdere, hvad de enkelte klubber har at tilbyde medlemmerne.

Horsens Bådeklub – ”den grønne” – blev stiftet 1968 og har i dag (2019) ca. 135 medlemmer, der fordeler sig på motorbåde, sejlbåde og motorsejlere. Der er tale om en klub, som sætter det sociale samvær i højsæde.

Klubhuset i 2 etager er bygget i 1999 og ligger på Nordøstpassagen 38. Der er bl.a. udendørs overdækket vestvendt terrasse med grill til fri benyttelse.

Du er som medlem velkommen til at benytte klubhuset og dets faciliteter: Køkken m. div. udstyr, toiletter, klublokale, øl- og sodavandsautomat med rimelige priser. Mod et depositum på 100 kr. udleveres en nøgle, som giver adgang til klubhuset.

Kaffen er gratis – men du skal selv brygge den.

Man rydder selvfølgelig op efter sig selv, når man har benyttet klubhuset.

Som noget helt særligt, kan medlemmerne låne/leje klubhuset til egne fødselsdage, jubilæer m.m. – men ikke til fætter-kusinefester o.lign. Prisen herfor er 1.250, – kr.

Via opslagstavlen eller hjemmesiden kan man følge med i, hvad der sker i klubben. Besked herom sendes også til medlemmerne via sms og mail, ligesom hjemmesiden også fortæller om aktiviteterne. Pt. har vi ca. 10 arr. om året: Fællesspisning, banko, kurser, foredrag m.m.

Som medlem i HBH kan du yderligere mod et depositum på 300, – kr. få udleveret en nøgle til ”traktorhuset”, som bl.a. indeholder højtryksrenser, div. værktøj, stiger og vandslanger. Nøglen giver også mulighed for lån af mastevogn.

Der er ubetinget tale om gode og trygge forhold ifm. vinteropbevaringen, som også omfatter mulighed for gratis masteopbevaring (under tag), ligesom man naturligvis altid kan regne med stor hjælpsomhed fra medlemmernes side, når det er ønskeligt.

Indmeldelsesgebyr: 500, – kr.

Årlig aktiv kontingent: 750, – kr. (udløser én stemme ved generalforsamlingen og en stander!)

Årlig passiv kontingent: 350, – kr. (ingen stemmeret!)

Kontingentbetalingen er gældende fra 1.1. – 31.12.

Se kontaktadresser her på siden.