Duelighedsbevis for fritidssejlere 2024

Horsens Bådeklub afholder kursus med henblik på beståelse af Duelighedsbevis for fritidssejlere.

Kurset starter mandag d. 8/1 kl. 19 i klubhuset Nordøstpassagen 38, 8700 Horsens. Sidste gang d. 18/3 (ikke uge 7)

Kursus leder – teori: Steffen Jacobsen, e-mail: motorsejler@gmail.com, tlf. 4087 2086

Se foreløbig lektionsprogram her, med ret til ændringer.

Pris for deltagelse: 2500 kr. + censorgebyr og materialer

Hvis du ikke er medlem af Horsens Bådeklub er prisen 2700 kr. + censorgebyr og materialer

Bindende tilmelding til Steffen Jacobsen, motorsejler@gmail.com, 4087 2086 med oplysninger om navn, adresse, tlf.nr. og email senest d. 18/12-2023

Indbydelse til VHF/DSC kursus

Horsens Bådeklub Horsens indbyder til kursus med efterfølgende online prøve til erhvervelse af VHF/DSC bevis.
Indhold:

Almen brug af VHF- og DSC udstyr
Brug af VHF- og DSC i nødsituationer
Love, regler og administrative bestemmelser
Frekvenser, arbejdskanaler og radiotrafik
Opkaldsprocedure og navnebogstavering
Nødfrekvenser, tavshedsperioder og lyttevagt
Særlige tjenester over kystradiostationer
Udtryk og definitioner

Radioens principper samt bådens strømsystem til radioen
Del elementer under GMDSS
Den nationale Navtex tjeneste
Sart og Epirb
Satellitsystemerne Inmarsat og Cospass Sarsat
Eftersøgning- og redningskommunikation (SAR)

Som du kan se af ovenstående er området ren teori, noget af stoffet skal ikke huskes, men du skal vide hvor du kan slå det op (lærebog i GMDSS tillæg).
Tillægget kan lånes på kurset

Pris:
600 kr. for medlemmer af HBH
800 kr. hvis du ikke er medlem af HBH

120 kr. til materialer (lærebog i GMDSS TILLÆG)
evt. 220 kr. for lærebog (lærebog i GMDSS)
+ 200 kr. i prøvegebyr – medlemskab af duelighedsklubben

Tid:
Fredag d. 2/2         kl. 19 – 22                 kaffe
Lørdag d. 3/2         kl. 09 – 15                morgenkaffe fra kl. 0830, medbring selv frokost
Søndag d. 4/2         kl. 09 – 12               morgenkaffe fra kl. 0830

Sted:

Horsens Bådeklubs klubhus, Nordøstpassagen 38,8700 Horsens

Aflæggelse af online prøve på selvvalgt tidspunkt, med kontrollant
Bestået kursus giver adgang til at betjene en VHF-DSC i danske og internationale farvande.

Antal min. 6 deltager max 20 deltagere
Tilmelding senest d. 8/1 – 2024 til

Instruktør Steffen Jacobsen, tlf. 4087 2086, motorsejler@gmail.com

Kanalbevis

Formålet med kurset er at gøre deltagerne fortrolige med reglerne for sejlads på de indre europæiske vandveje og indlære disse regler med henblik på aflæggelse af teoretisk prøve i disse.

Undervisningen omfatter følgende elementer:
– Gennemgang af regelsæt bag CEVNI kravene
– Vandvejenes færdselstavler og deres betydning
– Kanalsejlads
– Vigepligt på kanalerne
– Sluseteknik
– Lys- og lydsignaler

For at deltage i dette kursus skal deltagerne som minimum have ’Duelighedsbevis”.

Søndag d. 24/2 – 2024 i Horsens Bådeklub

Kl. 1000 – 1600

Prøve – online på selvvalgt tidspunkt

Pris: 300,- kr. + 100 kr. hvis du ikke er medlem af Horsens Bådeklub incl. fri kaffe

Eksamination og lærebog (2022- pris): 485,- kr.

Tilmelding til Steffen Jacobsen, 4087 2086, motorsejler@gmail.com senest d. 8/1 – 24.

Opgiv: Klub, navn mailadresse og tlf.nr.