Klubbens historie

Klubbens historie. (Kort fortalt)

Horsens Bådeklub Horsens – HBH – blev stiftet i 1968.   gl_klubhus

Fra klubbens spæde start med ca. 35 medlemmer og frem til 1979, havde den til huse i et ret så primitivt skur på pladsen mellem Domo Kemi og Havnen, det senere Jernlager. Det var i disse første og til tider vanskelige år, at fundamentet til det bærende i klubben samt de grundholdninger, der stadig præger den, blev skabt.

I 1979 blev der så grundlag og mulighed for, at klubben kunne flytte til et helt nyt klubhus på Langelinie nr. 8. Et hus på ca. 100 kv.m. som blev opført alene ved hjælp af medlemmernes frivillige arbejdskraft. Det var for klubben en meget betydningsfuld indsats, der dengang blev ydet af medlemmerne. En indsats som såvel nuværende som kommende medlemmer stadig nyder stor gavn og glæde af. I forbindelse med klubhusbyggeriet i 1979 blev foreningen Horsens Bådeklubs Venner – HBV – stiftet. Den havde kun ét formål: At støtte Horsens Bådeklub.

I 1998 måtte klubben så vige for boligbyggeri på Langelinie, og ved forening af mange skønne kræfter, lykkedes det at få opført det nuværende klubhus på Jens Hjernøesvej 38. Der er her blevet rammer om et klubliv, som sikkert ingen af de medlemmer, der var med til at stifte klubben, ville have drømt om.

Horsens Bådeklub har i dag (2016) 175 medlemmer, og Horsens Bådeklubs Venner eksisterer ikke mere. Klubbens stander er grøn med et hvidt malteserkors.