Traditioner i HBH

Med sine aktiviteter varetager klubben alle fritidssejleres interesser. I vinterhalvåret med kurser og oplysende virksomhed, og i sommerhalvåret med fællessejladser m.v. af vidt forskellig art, men med den grundlæggende holdning, at alle medlemmer uanset erfaring og formåen, skal kunne deltage og have det sjovt. I de senere år har klubben arrangeret såkaldte aftensejladser. Det er sejladser, hvor deltagerne under særdeles hyggelige forhold konkurrerer med hinanden.

Derudover har vi flere årligt tilbagevendende arrangementer – dertil kommer løbende arrangementer, som aktivitetsudvalget/ medlemmerne tager initiativ til:

Standerhejsning

Vi markerer sejlsæsonens start med at hejse den grønne stander ved klubhuset. Bagefter nyder vi en forfriskning sammen.

Afriggerarrangement

Når sæsonen er slut “stryger” vi standeren. Der arrangeres en spisning i tilknytning til afrigningen.