Horsens Bådeklub


Klubben er aktiv i arbejdet på og omkring lystbådehavnen, ligesom den også er en naturlig del af Horsens Fjords Fartøjsberedskab, som er et samarbejde mellem Horsens Sejlklub, Horsens Motorbådsklub, Snaptun Sejlklub og Horsens Bådeklub. Et samarbejde, der fælles med Kattegat Marinedistrikt har til formål så hurtigt som muligt at yde assistance i tilfælde af uheld på fjorden og de nærmeste farvande.