Klubhus reglement


  • Service og andet inventar kan frit benyttes under eget ansvar. Oprydning og rengøring af brugt service påhviler den, der har brugt det.

  • Varme- og ventilationsanlæg er centralt styret. Drej derfor ikke på radiatorventiler og lign.
  • Vær med til at holde huset og omgivelserne i pæn og ordentlig stand. Meddel straks bestyrelsen eller klubhusudvalget, såfremt der observeres uregelmæssigheder.
  • Vær med til at minimerer klubbens omkostninger. Brug derfor ikke unødig lys, vand eller anden energi.
  • Det er ikke tilladt at flytte rundt på ophængte genstande eller ophænge nye. Evt. forslag herom rettes til bestyrelsen.
  • Private ejendele må ikke opbevares i klubhuset. Heller ikke i køleskabet.
  • Øl, vand og vin skal købes gennem klubben. Tomme flasker tilhører klubben.

 

Steen Lauridsen
Formand