Udlån af klubhuset.

 Klubbens medlemmer kan – sammen med andre HBH-medlemmer – vederlagsfrit benytte klubhuset til sociale arrangementer.

Evt. drikkevarer skal købes gennem HBH

  • Øvrige klubber på havnen samt foreninger med tilknytning til Horsens Havn kan ligeledes vederlagsfrit låne klubhuset til møder/generalforsamlinger.

Evt. drikkevarer skal købes gennem HBH.

Klubhuset kan desuden på forhånd udlånes til følgende mod betaling af 1.000, – kr.:

Medlemmer, der har været medlemmer mindst 1 år

– medlemmer i HBH til egen fødselsdag, jubilæum, reception m.m.

– andre klubber på havnen i.f.m. ungdomsarrangementer/kapsejladsarrangementer,

hvori der bl.a. indgår spisning.

– Evt. drikkevare skal købes gennem HBH.

Udlånsbetingelser ( i.f.m. betaling):

 Arrangementet aftales på forhånd med formanden

  • Der ophænges meddelelse om arrangementet i klubhuset
  • Klubbens øvrige medlemmer skal til enhver tid kunne komme i klubhuset, selv om der holdes et arrangement.
  • Øl, vand og vin skal købes via HBH.
  • Der kan laves aftale med formanden om ”proppenge”. Beløbet er pt. 1.000, – kr.

På bestyrelsens vegne

Steen Lauridsen

Formand

Horsens den 1/5-2019.