Udlån af klubhus


 • Klubbens medlemmer kan -sammen med andre HBH medlemmer vederlagsfrit benytte klubhuset til sociale arrangementer.
 • Evt. drikkevarer skal købes gennem HBH.
 • Øvrige klubber på havnen samt foreninger med tilknytning til Horsens Havn kan ligeledes vederlagsfrit låne klubhuset til  møder/ generalforsamlinger. Evt. drikkevarer skal købes gennem HBH.
 • Klubhuset kan desuden på forhånd udlånes til følgende mod betaling af 550, – kr.
  • medlemmer i HBH til egen fødselsdag, jubilæum, reception m.m.
  • andre klubber på havnen ifm. ungdomsarrangementer/ kapsejladsarrangementer, hvori der bl.a. indgår spisning.

Udlånsbetingelser (ifm. betaling):

 • Arrangementet aftales på forhånd med formanden.
 • Der ophænges meddelelse om arrangementet i klubhuset.
 • Klubbens øvrige medlemmer skal til enhver tid kunne komme i klubhuset, selv om der holdes et arrangement.
 • Øl, vand og vin skal købes via HBH.
 • Der kan på forhånd laves aftale med formanden om “proppenge”. ( i 2016/17 er det 1.000, – kr.)
Steen Lauridsen
Formand for Horsens Bådeklub