Udlån af klubhuset.

  • Klubbens medlemmer kan – sammen med andre HBH-medlemmer – vederlagsfrit benytte klubhuset til sociale arrangementer.

Evt. drikkevarer SKAL købes gennem HBH

  • Øvrige klubber på havnen samt foreninger med tilknytning til Horsens Havn kan ligeledes vederlagsfrit låne klubhuset til møder/generalforsamlinger.

Evt. drikkevarer SKAL købes gennem HBH.

  • Klubhuset kan desuden på forhånd udlånes til følgende mod betaling af 1.250, – kr. til ekstra rengøring efter min. 1 års medlemsskab:

medlemmer i HBH til egen fødselsdag, jubilæum, reception m.m

Medlemmer i HBH’s egne børns barnedåb og konfirmation

andre klubber på havnen i.f.m. ungdomsarrangementer/kapsejladsarrangementer, hvori der bl.a. indgår spisning.

Evt. drikkevare skal købes gennem HBH.

Udlånsbetingelser ( i.f.m. betaling):

  • Arrangementet aftales på forhånd med Kasserer: Steffen Jacobsen

  • Se kalenderen i klubhuset/ hjemmesiden om klubhuset er udlånt.

  • Klubbens øvrige medlemmer skal til enhver tid kunne komme i klubhuset, selv om der holdes et arrangement.

  • Øl, vand og vin skal købes via HBH.

  • Der kan laves aftale med kassereren om ”proppenge”. Beløbet er pt. 1.250, – kr.

På bestyrelsens vegne

Kim Schultz Petersen,

Formand

Horsens den 1/8-2023