Udlån af klubhuset.
 Klubbens medlemmer kan – sammen med andre HBH-medlemmer – vederlagsfrit benytte
klubhuset til sociale arrangementer.
Evt. drikkevarer skal købes gennem HBH

 Øvrige klubber på havnen samt foreninger med tilknytning til Horsens Havn kan ligeledes
vederlagsfrit låne klubhuset til møder/generalforsamlinger.
Evt. drikkevarer skal købes gennem HBH.

 Klubhuset kan desuden på forhånd udlånes til følgende mod betaling af 1.000, – kr. til
ekstra rengøring:
– medlemmer i HBH til egen fødselsdag, jubilæum, reception m.m.
– andre klubber på havnen i.f.m. ungdomsarrangementer/kapsejladsarrangementer,
hvori der bl.a. indgår spisning.
– Evt. drikkevare skal købes gennem HBH.

Udlånsbetingelser ( i.f.m. betaling):
 Arrangementet aftales på forhånd med formanden
 Der ophænges meddelelse om arrangementet i klubhuset

 Klubbens øvrige medlemmer skal til enhver tid kunne komme i klubhuset, selv om der
holdes et arrangement.

 Øl, vand og vin skal købes via HBH.

 Der kan laves aftale med formanden om ”proppenge”. Beløbet er pt. 1.000, – kr.

På bestyrelsens vegne
Steen Lauridsen
Formand