Horsens den 17. februar 2022

Udlån af klubhuset.

  • Klubbens medlemmer kan – sammen med andre HBH-medlemmer – vederlagsfrit benytte klubhuset til sociale arrangementer. Gaster og/eller gæster må gerne deltage i disse arrangementer.
  • Klubber og foreninger med tilknytning til Horsens Marina kan ligeledes vederlagsfrit låne klubhuset til møder/generalforsamlinger.
  • Klubhuset kan desuden på forhånd udlånes til følgende mod betaling af 1.250, – kr.:

–   medlemmer i HBH til egne fødselsdage, jubilæer, receptioner m.m. under forudsætning af, at man har været medlem  mindst 1 år – regnet fra indmeldelsesdatoen.

– andre klubber med tilknytning til Horsens Marina ifm. ungdoms- og kapsejladsarrange-menter, hvori der bl.a. indgår spisning.

 

Udlånsbetingelser:

  • Arrangementet aftales på forhånd med formanden/ kassereren.
  • Der ophænges meddelelse om arrangementet i klubhuset.
  • Klubbens øvrige medlemmer skal til enhver tid kunne komme i klubbuset, selv om der holdes et arrangement.
  • Karklude og viskestykker skal medbringes.
  • Efterfølgende oprydning og rengøring foretages af lejeren.
  • drikkevarer skal altid købes gennem HBH.
  • Der kan laves aftale med formanden/kassereren om ”proppenge”. Beløbet er pt. 1.250, – kr.

 

På bestyrelsens vegne

Steen Lauridsen

Formand

 

Disse betingelser er gældende fra dd.