Kort med placering af ankerbøjer

Turbøjerne på plads

Så er turbøjerne lagt ud. Igen er det HMK der har taget slæbet med at skifte vinterbøjerne til de ”rigtige” bøjer vi kan binde fast i. Tak for hjælpen!

Bøjernes placering kan ses på hjemmesiden horsens-sejlklub.dk

Turbøjerne finansieres af Dansk Sejlunion og Danske Tursejlere og er forbeholdt disse paraplyorganisationers medlemmer. Fordelt over landet er der ca. 300 bøjer. Når du benytter bøjerne skal du flage med DS- eller DT-stander. Lokalt på Horsens Fjord kan de 19 bøjer frit benyttes, når der føres en horsensstander.

Regler for brug af bøjerne:

  • Du har bøjen i max. 24 timer. Derefter skal den frigives til et andet fartøj.
  • Maksimal belastning er på 15 tons – og må ikke overskrides. Flere fartøjer må gerne benytte én bøje, hvis maxbelastningen ikke overskrides. Et fartøjs belastning beregnes som fartøjets vægt.
  • At benytte bøjerne sker på eget ansvar.
  • Hvis flere både benytter samme bøje, er det først ankomne båd, som bestemmer, om man skal ligge på siden af hinanden, eller om der skal fortøjes ved agterenden. Sidst ankomne båd sørger for fornøden affendring og retter sig efter fortøjningsanvisning fra den tidligere ankomne båd (fortøjning til bøje, spring etc.).
  • Når bøjerne benyttes, gælder bestemmelserne for føring af skibslys og signalfigurer, jvf. regel 30 i “Internationale Søvejsregler”.