På hjemmesiden kan du læse brevet fra Bjarne Hansen (HSH) om den verserende sag mellem dem og Horsens Kommune. En sag, som vi har været vidende om men ikke været blandet ind i, da den overordnet handlede om p-pladser til primært deltagere i de forskellige stævner, som klubben arrangerer. Jeg bad Bjarne sende os en kopi af nærværende brev, så vi alle kunne være orienterede om sagens gang. Der har efterfølgende været et møde mellem borgmesteren og Bjarne Hansen, et møde som i kort udgave er blevet gengivet i TV- Syd. Det har vi ingen andel i! Som det fremgår af sejlklubbens brev, er de lige nu kommet i ”modvind”, og da der ligeledes netop nu fra kommunens side er blevet udsendt ” Forslag til Lokalplan 2016 – 1” (Rammelokalplan, Nordhavnen, Horsens), (kan også læses her på hjemmesiden!), tegner der sig et billede af, at det er endog meget vigtigt, at klubberne på havnen mødes for at finde fælles ”fodslaw” i tiden, der kom-mer. Det vil vi gerne være medvirkende til sker!

Steen Lauridsen.