Som det tidligere er beskrevet, har HBH og HMK ikke været involveret i i diskussionerne vedr. p-pladser og frie arealer til div. stævner og konkurrencer. Det har vi helt overladt til Sejlklubben.

Hvad de indtil nu – hvor planen er sendt ud til høring – har opnået og synes, kan læses andetsteds her på hjemmesiden.

Til gengæld er vi involveret i planerne vedr. en ny bedding, da den eksisterende jo tilhører HMK og HBH. Derfor har vi haft et møde med havneudviklingschef Jesper Gemmer om netop denne del.

Efter et godt og positivt møde kan følgende konkluderes:

  • Kommunen vil lave en ny bedding, hvor den nuværende er
  • Kommunen ønsker at overtage den nuværende bedding
  • En overtagelsesbetaling drøftes lige nu
  • Der bliver tale om en betalingsordning i.f.m. brug af en ny bedding (bomanordning!)
  • Trailerparkeringen skal nøje overvejes

Efter en snak om de øvrige tiltag/forslag vedr. havnen, kom vi også ind på parkeringsproblemet, som kunne resultere en betalingsløsning. I den forbindelse udtalte Jesper Gemmer, at det så absolut var hensigten, at folk med bådplads i Horsens Lystbådehavn kunne parkere på området uden beta-ling. Love noget kunne han af gode grunde ikke på nuværende tidspunkt.

Til slut kunne Jesper meddele, at han medbragte et ønske fra borgmesteren om at mødes med formændene fra alle havnens bådklubber. Dette møde er allerede aftalt, og jeg tror, alle glæder sig til det. Borgmesteren har givet udtryk for, at han meget gerne vil høre om de øvrige klubber på hav-nen, og hvad der rører sig blandt dem. Han har, grundet særlige omstændigheder, vel kun kendskab til sejlklubben. Derfor er eneste punkt på dagsordenen: Gensidig orientering!

Steen Lauridsen Formand