Der bliver lukket for varmen i 4 timer i løbet af mandagen for at kontroller varmesystemet.