Nyt fra Havnefogeden

Så blev det sommer (i hvert fald ifølge kalenderen), og dejligt at mærke mere liv og atmosfære på havnen.

Renovering af Servicebygning er nu afsluttet ind- og udvendig, og håber resultatet er tilfredsstillende. Der kommer snarest spisebord + stole, og skulle man være i gang med udskiftning af sit køkkeninventar derhjemme (bestik, gryder, potter, pander, skåle osv.), kunne det måske bruges i sejlerkøkkenet. Kom gerne forbi med det, så skal vi nok sortere i det. Vaskeriet er flyttet til det ”gamle” offentlige Herretoilet på siden af servicebygningen, og der er kommet ny vaskemaskine og tørretumbler.

Endnu en glædelig nyhed er, at alle bådpladser nu er udlejet for den kommende sæson, og faktisk er der allerede en del på venteliste til en plads.

Desværre er der stadig en del der mangler at få hentet pladsmærke, så vil hermed opfordre til hurtigst muligt at få det hentet og sat på båden. Derved er I også fri for at vi ringer i tide og utide, når vi ikke kan se om båden er en af ”vores egne”. Vil i den forbindelse også nævne, at det er god skik (og faktisk et krav jævnfør vores fartøjsreglement), at båden er forsynet med såvel navn som hjemstedsbetegnelse, samt endvidere fører sin klubs stander.

Vedr. vinterplads situationen er der endnu ikke noget helt konkret nyt. Det er stadig planen, at vi rykker vinterpladserne over på den modsatte side af havnen, og det vil formentlig blive inden for de næste 2-3 år.

Vil I samme ombæring huske på grundig oprydning på de nuværende vinterpladser, samt at få pladsmærke på nuværende stativ/vogn, inden vi går i gang med den grove oprydning.

Arbejdet med ny hjemmeside er i fuld gang, og forventes stadig i luften inden sæsonen for alvor sætter ind. Som noget nyt vil der blive etableret en SMS service, således at vi kan informere alle bådpladsejere på én gang ved vigtige hændelser på havnen (kunne f.eks. være ved ekstreme vejrsituationer o.l.).

Sluttelig vil jeg ønske alle en god sommer, med forhåbentlig mange dejlige oplevelser på vandet 