Som I sikkert allerede ved, er lokalplanen for Nordhavnen nu sendt i høring, og den ligger på Kommunens hjemmeside.

Høringsfasen strækker sig til den 14. februar 2017.

Evt. indsigelser skal sendes til planogby@horsens.dk , og det skal være tydeligt, at de drejer sig om lokalplan 2016 – 1: Rammelokalplan Nordhavnen i Horsens.

Såfremt I har indvendinger af den ene eller anden art, vil jeg kraftigt opfordre jer til at fremsende dem til kommunen. Kun ved at gøre det, kan vi gøre os forhåbninger om at påvirke – i første omgang udvalget for Teknik og Miljø – og senere byrådet. Og muligheden ligger lige for nu.

Lad os udnytte den!

Der er på nuværende tidspunkt ikke tale om nogen form for styring af indsigelserne, men alene en appel til jer om at give jeres mening til kende:

Hvad føler I, og hvad tænker I?

God fornøjelse – og godt nytår!

Steen Lauridsen Formand for HBH