MISSIONEN MISLYKKEDES !

Sagen kort:

Horsens Kommune har netop sendt et lokalplanforslag i politisk behandling. Lokalplanen fortrænger sejlerne og sejlermiljøet til fordel for boligbyggeri, og om få år vil vi kun have minderne om de store jollestævner, sejlernes klargøring af både mm tilbage.

HSH har forgæves forsøgt, at påvirke kommunen, men alle erfaringer og synspunkter er fejet til side.

Vi må desværre konstatere, at vore bestræbelser på at påvirke Horsens Kommune til at sikre Horsens Lystbådehavn og Horsens Sejlklub tilstrækkelig albuerum i den fremtidige havneplan ikke er lykkedes.

Vi har henover efteråret haft flere møder med Horsens Kommune, hvor vi på ny har fremført vores syn på, hvad der skal til af faciliteter for, at en lystbådehavn og en sejlklub med aktiv ungdomsafdeling kan fungere.

Vi kender alle de mange uheldige eksempler på, hvorledes det ikke skal gøres, men på baggrund af det lokalplanforslag, som skal behandles på Teknik og Miljøudvalgets møde på onsdag den 7. december må vi konstatere, at Horsens Kommune har valgt at gå i de samme fodspor som de andre og fortrænge sejlermiljøet, og det mangfoldige liv der følger med, til fordel for en hurtig gevinst på boligbyggeri.

Der er såmænd ikke nogen, der ikke gerne ser en aktiv og interessant lystbådehavn med joller og kølbåde, ungdomsafdeling, store stævner, OL-sejlere mm,  der kan sætte Horsens på landkortet, men når de gode intentioner skal udmyntes i lokalplan og handling, så hopper kæden af.

I lokalplanforslaget, som er på vej gennem politisk behandling i disse dage, kan man se, at samtlige vinterpladser inddrages til boligbyggeri.

Pladsen bag Nyboder indskrænkes af den nye kanal omtrent ved skellet mellem ungdomsafdelingen og Horsens Roklub, og mod vest inddrages ca 2/3 dele af pladsen til boligbyggeri.

På den resterende del etableres parkeringspladser eventuelt  i 2 etager!

Det er rigtig ærgerligt, at det ikke er lykkedes at påvirke denne plan, og bibringe en forståelse for, hvorledes en lystbådehavn fungerer.

Forståelsen for, at det liv der følger med klargøring af både forår og efterår, aktive sejlere på hverdage og i weekenden er selve forudsætningen for, at det er interessant at komme på havnen, er desværre ikke eksisterende.

Masterplanens mange gode intentioner, herunder udlæg af arealerne syd for kanalen og øst for Frederik Wintersvej til lystbådehavns formål, bliver fejet til side med et pennestrøg: Masterplanen er kun vejledende.

Vi ser desværre ikke særlig lyst på fremtiden for Horsens Lystbådehavn og sejlklubbens muligheder for at opretholde det aktivitetsniveau, som vi og mange rundt om i landet kender HSH for, og vi kan kun håbe på, at det i 11. time lykkes at råbe de ansvarlige politikere op, for når fejlen først er begået og byggeretterne er solgt, så kan det ikke gøres om.

Det vil ikke blot være et stort tab for klubberne på havnen, men for hele Horsens by, som dermed misser muligheden for at have et unikt åndehul, hvor der sker noget, og hvor det er interessant at komme.

Tænk blot på, hvad man kunne bruge en sådan plads til, hvis man tænkte ud af boksen.

Det er jo ikke hver weekend, der holdes stævner mv, så hvis nu pladsen alligevel var der, så kunne der jo også være dage med loppemarked, bagagerumssalg, veteranbiler, food-marked osv , kun fantasien sætter grænserne.

Hvis du er i tvivl om, hvordan det bliver, så kør en tur til Vejle og led efter sejlermiljøet…

Lokalplanforslaget kan findes på kommunens hjemmeside: www.horsens.dk/politik. Dagsordenen for knik og Miljøudvalget de 7/12-16.

 

 

Bjarne Hansen

Formand, Horsens Sejlklub