Vi har fået henvendelse fra nogle nye medlemmer, som efterlyser en ”mentor”, som vil hjælpe dem et par gange eller tre med at lære ”dette at sejle med sejl”.
Såfremt du har lyst og tid til dette, vil vi (bestyrelsen!) meget gerne have en besked fra dig, hvorefter vi vil sørge for at etablere kontakten mellem jer.
Sommeren står for døren, så det vil naturligvis være dejligt, hvis du kan afse tid inden længe.
Vi krydser fingre for, at det lykkes at skaffe nogle ”hjælpere”. Vi er normalt rigtig gode til at hjælpe hinanden. Så mon ikke, det også kan lykkes denne gang.
Formanden.