Husk

Et stativ på vinterpladsen SKAL overholde følgende:

Der skal være navn og tlf. nr. på.
At der max. må være 70 cm mellem 2 både.

Når du lægger mast i masteskuret SKAL

Den være tydeligt mærket med: Navn og tlf. nr.

Mærker kan fås ved henvendelse til Steffen på tlf. nr. 4087 2086, du må dog gerne sætte egne mærker på.